Om VIKON

VIKON är en global leverantör av online och portabel mätutrustning och analystjänster för tillståndsbalanserat underhåll och rotorbalansering av alla typer av maskiner med roterande delar, allt från små pumpar till stora ångturbiner. Vi arbetar tätt med olika maskintillverkare för att kunna leverera de mest kostnadseffektiva lösningarna för tidig feldetektering, diagnos och rapportering när och till dem som behöver det för att kunna fatta beslut om underhållsåtgärder.

Våra system och produkter finns i mer än 150 anläggningar och serviceverkstäder, och fler än 20 länder världen över. VIKON erbjuder ett brett sortiment av produkter, från givare och kablar till instrument samt analysverktyg för tillståndskontroll och rotorbalansering.

Affärsidé
VIKON hjälper företag inom industrin och maskintillverkare att eliminera driftsstopp genom att utveckla, tillverka och sälja kostnadseffektiva helhetslösningar för tillståndsövervakning och balansering av roterande maskiner.

Vision
VIKON ska ha marknadens mest kostnadseffektiva lösningar för tillståndsövervakning och balansering av roterande maskiner.

Historik
VIKON grundades 1981 av Lars Ove Larsson, som är teknisk chef i företaget och VD är Olof Hedin.

Organisation
VIKON består av ett fåtal hängivna medarbetare som hanterar många olika slags tillämpningar. Medan kärnverksamheten ryms inom företaget, har vi ett nätverk av konsulter och undertillverkare som anlitas för produktion av vår mätutrustning och support under produktionstoppar.

Kompetensområden
VIKONs produktportfölj och tjänster passar de flesta aktörer inom industrin. Maskintillverkare kan höja sin produktkvalité, UH-företag kan effektivisera sitt underhåll och utveckla lönsamma servicekoncept och användarna kan öka sin driftsäkerhet, minska stillestånden och öka sin tillgänglighet. I samverkan med maskintillverkare och användare skapas de mest kostnadseffektiva lösningarna, dvs de bästa sätten att organisera, förbereda och genomföra installationer av tillståndsövervakning och balansering inom en anläggning eller en maskintillverkares serviceorganisation. VIKON erbjuder en lång rad tjänster som projektering, planering, specifikation av övervakningsutrustning, utveckling av maskinmoduler, teknisk support, driftstjänster och utbildning av operatörer.

Områden där vi varit speciellt framgångsrika är tillståndskontroll och balansering i verkstad och på fältet av: centrifuger, pumpar, generatorer, växellådor, motorer, fläktar, homogenisatorer, kompressorer, kvarnar, turbiner samt online-övervakning av obalans i rökgasfläktar.

Unika produkter
Programvaran till våra system för tillståndsövervakning baseras på maskinmodeller, Standard Machine Module. De skräddarsys för varje specifik typ av maskin och innehåller instruktioner för automatisk feldetektering, diagnostik och beräkning av rotorobalans med utgångspunkt från de mätdata som samlas in under uppstart och drift av maskinen. Varje maskinmodul kan användas för andra maskiner av samma typ, och förbättras löpande vartefter nya erfarenheter dras för den typen av maskin. Eftersom modulerna kan uppdateras automatiskt via Internet innebär det att vår lösning är väldigt kostnadseffektiv.

I samarbete med maskintillverkare som säljer vårt system under egna varumärken kan vi erbjuda färdiga maskinmoduler för många befintliga slags maskiner. Bland företagen vi samarbetar med kan nämnas Alfa Laval och Alstom Power som ger kunden tillgång till moduler för höghastighetsseparatorer, dekanteringscentrifuger och generatorturbinsystem.

Utskriftsversion