Prova på för slutkunder(fabriker, verk, bruk, etc.)
Passar den som vill: Hur utförs provet? Vad ingår?

 • höja driftsäkerheten,
 • införa tillstånds-baserat underhåll,
 • övervaka maskinkondition och balansera med samma utrustning,
 • ha ett system med automatisk utvärdering,
 • ha ett system som enkelt kan integreras med andra system.

 • valda maskiner ansluts till onlinesystemet för kontinuerlig övervakning under ca 3 mån,
 • systemet övervakar och skyddar maskinerna lokalt och samtidigt skickas data till VIKON för analys.

 • hårdvara – givare, kablar och mätenheter,
 • analysmjukvara,
 • Implementering av maskinspecifika modeller för automatiserad analys.
 • förslag på installation och mätprocedur för effektiv mätning vid slutprovning av maskiner.

>> Jag vill anmäla mig för ett test eller bli kontaktad för mer information

>> Exempel på maskiner med mycket goda erfarenheter av övervakning

Utskriftsversion