MIVA® Machine Protector (MMP)

Produktbeskrivning

Komplett enhet för en maskin

MIVA® Machine protector (MMP)
LCD-display visar larmstatus för vibration, lagerkondition och 4-20 mA signaler. Ingångar för vibration och lagerkondition (8 kanaler), axelvarvtal (2 kanaler) och processdata 4-20 mA (4 kanaler). På frontpanelen finns kontakt för anslutning till PC via RS-232/485 samt hållare för minneskort (MMC).

Leveras i rostfri låda för väggmontage.

VIKON 1320 vibrationsgivare
Hastighetsgivare konstruerade för mätning i industrimiljö.
Givaren mäter i en riktning, vertikalt eller horisontellt.
Den är monterad i ett robust hölje av rostfritt stål.

Varvtalsgivare
Den aktiva givaren får sin ström från MMP. Gängad fattning
M12×1 mm. Längd 40 mm. Förlängningskabel med hankontakt
finns för inkoppling i MMP.

 

Kablar 15m
Öppen i ena änden och kontakter för vibrations- och varvtalsgivare i andra änden.

Tillbehör

DIN monterad MMP
Med indikatorlampor och analoga ingångar för vibration och lagerkondition (8 st), axelvarvtal (2 st) och 4-20 mA (4 st).


Kontrollpanel
Panelen är avsedd för användning med DIN-versionen av
MMP. Den kan installeras i kontrollrummet eller på det
kabinett där MMP är monterat för att visa status utan att
öppna dörren till kabinettet. Enheterna kopplas samman
med en kabel mellan MMP panelen och MMPs kontrollpanel.

M2M kommunikation
Modulen installeras i MMP kabinettet och kan skicka
textmeddelanden till 5 mobiltelefoner när MMP varnar eller larmar.

Obegränsade utbyggnadsmöjligheter

Framtagen för kontinuerlig tillståndskontroll av en enda maskin kan MMP enkelt skräddarsys att möta alla tänkbara behov. Den är kompatibel med VIKONs hela produktsortiment och tjänster, exempelvis:

MIVA® Net
Genom sammankoppling av flera MMP kan övervakningen skötas från en PC. Detta underlättar konfigurering, inställning av larmnivåer och övervakning av larmstatus. Det kan också vara första steget mot online tillståndskontroll.

Online tillståndskontroll
Utbyggnad till fullständig online tillståndskontroll kräver endast installation av en MIVA® Master enhet i MMP nätverket.

VIKON Operation Services

VIKONs ambition är att vara en komplett leverantör av utrustning och tjänster inom tillståndskontroll. Våra tjänster är flexibla och kundanpassade. Till MMP har en palett av tjänster skapats för att möta användare som vill sköta sig själva men också ge möjlighet att växa över tid.

PEMAC® - Abonnemang

MMP paletten har fyra nivåer av användaravtal som tecknas på årsbasis och prissätts individuellt för användaren. Välj det abonnemang som passar ditt företag!

PEMAC® Ground

Snabbaste vägen till kostnadseffektiv vibrationsanalys för den som hanterar tillståndskontrollen själv.

MMP levereras med analysverktyget PEMAC® för PC, standardkonfigurerad för övervakning med larmgränser enligt t ex en ISO-standard. Användaren kan se frekvensspektrum samt maskinstatus i tabellform med en sammanfattande färgkod i grönt-gult-rött.

PEMAC® - Basic

På denna nivå finns en maskinbild som grafiskt visar mätpunkter och status med färgkod. PEMAC är också konfigurerat med mätinstruktioner för den maskin som skall övervakas.

Maskinen registreras i VIKONs databas vilket underlättar arbetet om användaren önskar en fördjupad maskinanalys.

PEMAC® - Mid

Nivån ger expertstöd från VIKON genom månadsrapporter baserade på inskickade mätdata vilket innebär högsta möjliga maskinskydd.

Användaren får veta om det finns något fel i maskinen, hur allvarligt det är och den trendmässiga utvecklingen. Ett annat stort värde är att VIKON kontinuerligt optimerar larmnivåerna vilka bifogas rapporten.

PEMAC® - Max

Rekommenderas för den som har produktionskritiska maskiner med krav på kostnadseffektivt underhåll.

Förutom att månadsrapporten pekar på fel i maskinen framgår nu också exakt vilken komponent det är samt vilken åtgärd som rekommenderas.

Utskriftsversion