Kvalitet och miljö

Vi har ett väl dokumenterat kvalitetssäkringsprogram, där kvalitet och miljö sätts i fokus och som är specifikt utformat för vår verksamhet. I vårt kvalitetssystem har vi dokumenterat vårt miljötänkande och miljöpolicy. Vi verkar för att livsmiljön sätts i centrum för vår verksamhet.

I vår planering för företaget ingår att de naturliga kretsloppens utrymme och mångfald främjas. Det är för oss en självklarhet att ha en väl utarbetad miljöplan som strävar efter att nå maximal balans i samverkan med vår natur.

En perfekt balans kan endast uppnås med en medvetenhet som är väl förankrad i organisationen.

Det gäller att få alla medmänniskor att förstå att deras medverkan är oerhört viktig. Inte bara för att det står i media just nu utan för att det är sanningen som kommer att påverka oss alla och som vi vill att man har i åtanke för framtiden. Det finns bara en jord och vi måste sköta om den på bästa möjliga sätt.

Klimatförändringen är ett globalt problem där vi var och en kan påverka. Även små förändringar i vårt dagliga beteende kan hjälpa till att förebygga utsläpp av växthusgaser utan att det påverkar vår livskvalitet. Samtidigt kan vi spara pengar på det!

 

Vi tänker på kommande generationer - framtiden är vår om vi tar hand om nuet väl!

Kvalitetssäkringssystem
VIKON använder ett eget kvalitetssäkringssystem som följer ISO 9001:2000 och samtidigt tar hänsyn till kundernas behov. Vi är inte certifierade men diskuterar gärna certifiering när våra kunder så kräver. Alla leverantörer och undertillverkare av elektronik och annan hårdvara som VIKON använder måste vara ISO-certifierade. 

Alla system för tillståndsövervakning som VIKON levererar är testat av oss före leverans. De maskinmoduler som används av systemet är förinstallerade. Under testfasen verifierar vi systemfunktionerna och genomför burn in-tester under realistiska förhållanden. Ett dokument med alla testresultat bifogas till leveransen.

Kundhanteringssystem
Vi följer noga utformade rutiner för orderhantering och gör checklistor för alla projekt. Innan vi bekräftar en beställning tar vi kontakt med kunden för att säkerställa att alla behov är uppfyllda. Under projektets gång har vi återkommande möten för att verifiera att vi håller oss till planen. VIKON har interna kvalitetssäkringsdokument som säger att leveranstiden aldrig får överskrida 15% av hela projektets tid. Vårt interna affärssystem varnar om så håller på att ske. Före leverans gör vi en slutlig testning och verifikation att systemet motsvarar kundens förväntningar.

Kalibrering av utrustning och system för tillståndsövervakning
Ur kalibreringssynvinkel består våra system av MIVA hårdvara och omvandlare (transducers). Programvaran för övervakning behöver aldrig kalibreras. Maskinmodulerna som används för larm och diagnostik utvecklas inom ett servicekontrakt och verifieras kontinuerligt när larm och händelser uppstår.

MIVA® hårdvara: Balansering och tillståndsövervakning kalibreras med en speciell enhet som heter MIVA® Checker. Denna enhet skapar en kalibrerad signal som ansluts till övervakningssystemet .Kriteria för kalibrering finns inbyggt i systemet. MIVA® Checker levereras med en etikett med datum för nästa kalibrering. En ny etikett erhålls genom att skicka MIVA® Checker till VIKON för kontroll mot ett kalibrerat referensinstrument. Detta instrument testas regelbundet och kalibreras i sin tur hos ett certifierat svenskt testinstitut. Testprotokollen är spårbara. MIVA® Checker kan också användas för att testa kablar. Koppla in kabeln direkt i testenheten för att verifiera att signalen är bra.

Omvandlare som tillverkats av VIKON kan skickas till oss för kalibrering. Kalibreringsintervallet är 3 år, och vi rekommenderar återkommande kontroll av kalibreringen så att sensorerna fungerar korrekt. Vi erbjuder även speciella testenheter för kontroll av omvandlarna på plats. För omvandlare som levererats av VIKON men tillverkats av någon annan, ska tillverkarens rekommendationer för kalibrering följas.

Programvaruutveckling för tillståndsövervakning
VIKON har egna resurser för programvaruutveckling, samt ett stort nätverk av ingenjörskonsulter som hjälper till under produktionstoppar.

Maskinmodulerna för tillståndsövervakning är utvecklade på Oracles plattform. Vi har arbetat med Oracle sedan 1989 och utvecklat vår egen programvara på denna plattform. Vår databas för utveckling innehåller maskindata, information om gränsvärden för larm och diagnostiska modeller för masknmodellerna. Utdata från databasen är datafiler som installeras i övervakningsutrustningen.

VIKONs programvara för balansering och tillståndsövervakning är utvecklad i Borland Delphi 7 och 2006, och baseras på den senaste teknologin och objektorienterad programmering.

Några exempel på nöjda kunder

Alfa Laval, Tumba AB. Tumba, Sverige
Alfa Laval, Inc., Chesapeake, USA
Alfa Laval, Inc., Greenwood, USA
Alfa Laval, Inc., Houston, USA
Alfa Laval, Inc., Warminster, USA
Alfa Laval, (India) Ltd., Puna, Indien
Alfa Laval, (NZ) Ltd., Hamilton, Nya Zeeland
Alfa Laval, B.V, Maarssen, Holland
Tetra Pak, B.V., Utrecht, Holland
Tetra Pak, (NZ) Ltd, Nya Zeeland
Tetra Pak A/S, Viby, Danmark
Tetra Pak Processing Ireland, Dublin, Irland
Glanbia Ingredients, Kilkenny., Irland
SSAB Oxelösund AB, Oxelösund, Sverige
Alstom Power Service, Västerås, Sverige

Vi har sedan 1986 levererat lösningar och utbildningar för balansering till fler än 30 bolag inom Alfa Laval i hela världen. Endast ett fåtal av dem är listade ovan. 

Utskriftsversion